Dzieciątko Jezus objawia się w dniu 25-go czerwca 2020 r.

 

 Widziałam Praskie Dzieciątko Jezus pełne łask, które miało na sobie  błyszczącą, białą tunikę, bogato zdobioną złotymi brokatowymi pnączami. Głowa Jego ozdobiona była dużą, złotą, promieniującą, bogato zdobioną koroną, w której Jezus prezentował się już w przeszłosci.

W prawej ręce trzymał  duże złote berło, w lewej natomiast Złotą Księgę. Jego twarz zbliżyła się do mojej.

Powiedział:

"Błogosławię cię." Mówiąc to zrobił znak krzyża na moim czole.

Odpowiedziałam: "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen."

Niebiański Król mówi:

"Spójrz, Moje imię dla nich nic nie znaczy. Nadal jest bezczeszczane i pogardzane tak, jak przykazania Ojca Przedwiecznego."

Odpowiedziałam na to:

"Panie, jestem osobą prostą i bezsilną. Co mogłabym zrobić?"

Dzieciątko Jezus pyta:

"Czy kiedykolwiek prowadziłaś owce do pasterza?"

Zastanawiałam się. Zrobiłam coś takiego w La Salette. To tam odganiałam owce od naszego samochodu. Zapytałam więc:

"Panie, masz na myśli La Salette?"

Pan Jezus kontynułuje:

"Chciałabyś zaprowadzić zbłąkane owce do Moich pasterzy?"

W tym samym czasie zobaczyłam soczystą łąkę, na której stali pasterze ze swoimi laskami. Na tych wiele owiec, które stały na tej łące (łąka ta była bardzo duża) przypadało tylko niewielu pasterzy. Na taką dużą ilość owiec, tak niewielu pasterzy- to mnie bardzo zaskoczyło. Powiedziałam więc do Pana: "Panie, nic nie mam, ale chętnie poprowadzę owce do tych pasterzy, aby żadna z nich nie zginęła.

Jezus mówi:

"Masz mnie i Moją błogosławioną Matkę. Mój lud odrzuci przez Moje święte dzieciństwo arogancję, nadgorliwość, która sprowadziła Moje owce na manowce; nałóg własnych pragnień, które są sprzeczne z wolą Ojca Mojego."

Zapytałam więc Pana Jezusa: "Panie, co rozumiesz przez nadgorliwość?"

Dzieciątko Jezus odpowiada:

"To jest wola sprawowania władzy zamiast miłowania- źródło wszelkiego grzechu. W Moim dzieciństwie znajdziesz pokorę, czystość i boskość. Złośliwość ustępuje miejsca tajemnicy Mojego Boskiego Dzieciństwa. Spójrz ze mną na Betlejem, a znajdziesz Mnie w żłobie takim, jakim Jestem. Jestem waszym Zbawicielem, przed którym aniołowie śpiewają,

mędrcy zginają kolana, a królowie ściągają swoje korony. Tą tajemnicę zrozumieją tylko ludzie dobrej woli."

Pan Jezus błogosławi mnie i mówi:

"Do zobaczenia na uroczystości Mojej Najdroższej Krwi".

znikając w świetle.

 

Święto Najdroższej Krwi Chrystusowej to środa, 1-go lipca 2020 r.

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

prawa autorskie © Manuela 2000