Wezwanie Łaskawego Dzieciątka Jezus z Sievernich

 w dniu 24 kwietnia 2020 r. 

 

Widzę Dzieciątko Jezus unoszące się, tak jak je znam, ze złotą koroną na głowie, białą tuniką i białym płaszczem wyhaftowaną złotymi liliami. Nosi efodę, frędzle, oraz medal z sercem i krzyż na piersi. Na tunice znajduje się wyhaftowany złotem baranek. W lewej ręce trzyma Złotą Księgę, w prawej dużą gałązkę oliwną. Na przywitanie mam uklęknąć i się modlić: Ojcze nasz...

Następnie błogosławi mnie gałązką oliwną i mam się modlić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kładąc mi gałązkę oliwną na głowę, patrzy mi w oczy, a potem do serca.

Następnie zbliża Swoją twarzą bardzo blisko mojej mówiąc:

"To czynię tobie i będę to czynił wszystkim moimi przyjaciołom. Zbliża się godzina waszej próby i wierności. Wiele dusz zastanawia się, komu są posłuszni. Pozostańcie wierni Mojemu Ojcu. Bądźcie stanowczy i wytrwałi.

Jeszcze raz mówię: nie można ufać władcom. Za ile złych uczynków będą musieli odpowiadać przed Moim Wiecznym Ojcem. Ile jest ohydnych rzeczy, na które muszę codziennie patrzeć?

Gdyby nie ci maluczcy, którzy są lekceważeni przez świat, których serca w modlitwie szturmują niebo, którzy zwracają się ku Mojemu Świętemu Sercu, Mojej Krwi Chrystusa i ku Niepokalanemu Sercu Mojej Świętej Matki, na kolanach błagając o miłosierdzie dla ludzkości, ta łaska nie zostałaby wam udzielona.

Potężni tego świata zdradzają mnie. Potężni, którzy powinni mi być wierni, opuścili mnie. Jak może mój lud jeszcze znaleźć miłosierdzie.

Jestem Najwyższym Kapłanem Ojca Przedwiecznego. Jestem z wami, gdy wzywacie mnie z serca całego. Skoro Potężni mnie nie chcą z powodu swoich czynów i ich tolerancji, idę do Moich maluczkich, których serce zwrócone jest ku Mnie i nic nie wie o obrzydliwości. Moi maluczcy znajdą łaskę u mnie oraz u  Ojca Mojego, który jest w niebie. Moja Przenajświętsza Matka modli się za was przed tronem Przedwiecznego.  

 Przyciągam moich maluczkich do Mojego Świętego Serca. Nawróćcie się. Przez Moją ofiarę, Moją Drogocenną Krew nawet największy grzesznik może znaleźć łaskę u Mnie i zostać obmyty Krwią Mojego Serca. Tak czysta będzie Moja Oblubienica (uwaga: Mój Kościół), która narodziła sie z Mojego na krzyżu przebitego włócznią serca. Ale ten czas jeszcze nie nadszedł. Moja Młoda Pani  będzie podążac  za swoim Panem Młodym bolesną drogę. To co Mi uczyniono, zdrada, kpina, pogarda, biczowanie i poniżanie, ukrzyżowanie, te męki będzie musiała również przejść Moja Oblubienica.

Ten, kto mnie zdradzi, będzie mówił o wolności i braterstwie. Głęboko Moje cierpienie na krzyżu rozdziela jego duszę. Jeśli mówi w moim imieniu, to nie czyni tego jednak. Świat i stworzenia są dla niego Bogiem, a on rządzi bez miłosierdzia. Jego usta są pełne miłosierdzia, ale nie ma go w jego sercu.

Moi maluczcy nie dajcie się zwieść. Zaufajcie Mojej nauce, która pochodzi od  Ojca Przedwiecznego. Chcę was zaprowadzić do nieba, do wieczności, to jest chwała Ojca Przedwiecznego, mojego domu. I tak stanie się również domem moich przyjaciół, wiecznej ojczyzny."

On mnie błogosławi, całuje mnie w czoło i znika.

 

Orędzie to zostało opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego

 prawa autorskie © Manuela 2000