Praskie Dzieciątko Jezus ukazuje się 6 stycznia 2020 w Sievernich

 

W czasie Mszy Świętej podczas przemienienia, na kielichu kapłana po lewej stronie było widoczne, Praskie Dzieciątko Jezus, ubrane w czerwoną szatę, z krzyżem  w środku i błękitny kawałek ziemi  po prawej stronie. Nie wiedziałam  co to oznacza.  Alemiało się to wyjaśnić nieco później.

Po Mszy Świętej podczas adoracji, Praskie Dzieciątko Jezus z dużą koroną i w białej szacie, mógł być widziany na żywo w wystawionej Świętej Hostii. Trwało to dłużej niż pięć minut i było postrzegane przez kilka osób.

Po Mszy Świętej, Praskie Dzieciątko Jezus pojawiło się nad posiadłością "Dom Jerozolimy" w następujący sposób:

Widziałam złotą kulę, która była duża, a dwie mniejsze kule unosiły się w powietrzu po prawej i lewej stronie. Przybyły unosząc się nad posiadłością "Dom Jerozolimy". Kulom  tym towarzyszyło pulsujące światło. Kule otworzyły się, najpierw duża kula. Promieniowało z niejwspaniałe światło.

Praskie Dzieciątko Jezus było obecne i wyłoniło się nieco z tej kuli. Miało piękną złotą koronę, białą szatę z brokatem kapłańskim,tak ozdobiona po kapłańsku szata z brokatem miała z przodu krzyż wykonany ze złotego brokatu  na białej szacie i złoty płaszcz, piękny złoty płaszcz.

Dwie mniejsze kule otworzyły się i wyszło dwóch aniołów, piękne, ze złotymi blond włosami, włosami obciętymi nieco ponad ramię. I obaj aniołowie ubrani byli w białą szatę, jakby z jednego kawałka. I nie widziałam w niej żadnego szwu. I aniołowie rozkładali płaszcz królowi nieba.

Obaj aniołowie rozrozkładając płaszcz Jezusa śpiewali: "alleluja, alleluja, alleluja!" "Spójrzcie, jaka łaska! Syn króla przemawia do was! " - powiedzieli do nas aniołowie. Podziękowałam.

Dzieciątko Jezus trzymało w prawej ręce duże, złote berło, miało ciemne kręcone włosy, niebieskie oczy i piękną twarz, z której promieniowała miłość i mądrość. Dzieciątko trzymało w lewej ręce złotą księgę.

Pobłogosławiło nas:

"W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Amen!"

Pan powiedział:

 "Pozdrawiam was, moje dzieci! Chcę żyć w waszych sercach. Przygotujcie wasze serca dla mnie. Widzę pytania wielu w swoich sercach. Ja jestem waszym Panem, synem Bożym. Jestem z wami i nie zostawię was samych. Niosę was przez udrękę, przez całą ciemność. Wykupiłem was moją drogocenną krwią.

Teraz zobaczyłam, jakby na mapie,-to był nasz kraj Niemcy. A Dzieciątko Jezus  z aniołami - którzy razem trzymali jego szeroko rozłożony płaszcz, przechodziło pewne obszary Niemiec . I zobaczyłam, że granicę stanowił Ren. I Dzieciątko poszło trochę niżej (własne notatki: Dzieciątko Jezus przesunęło się na mapie nieco niżej), jakby do Francji i z powrotem. To był pewien obszar, który On (Jezus) obszedł z aniołami.

 

 

Dzieciątko Jezus powiedziało:

 ,,Spójrz, moje wielkie miłosierdzie okażę Nadrenii. I moje wielkie miłosierdzie okażę wobec prześladowanych chrześcijan. Patrzę w serce chrześcijan w Chinach i widzę ich wielką udrękę. Przyjdę do nich duchowo, będą mnie mogli duchowo przyjąć. Nie zostawię ich samych.

Odmawiajcie Różaniec i przyjmujcie Duchową Komunię. Komunią Świętą jestem ja sam. Oto wszyscy jesteście dziećmi mojego kochającego Ojca, mojego wiecznego Ojca w niebie.

A gdzie są wielkie trudności, jestem ja sam z moimi dziećmi. Komunia Duchowa i modlitwa różańcowa uratują was.

I tak patrzę na świat. Patrzę na różne narody i wzywam was, abyście do mnie przyszli!

Szczególnie w Korei Północnej i Meksyku możecie kultywować grupy modlitewne. To jest moja misja dla was, narody”.

Zapytałam: co to jest? Teraz jeszcze szerzej otwarł  On (Jezus) swój płaszcz. Pod płaszczem Jezusa w postaci dziecka, stał  promieniący, młodo wyglądający świety Maksymilian Kolbe.

Król Niebiański powiedział:

,,To, moje kochane dziecko, mam  zadanie do wykonania dla Polski. Tego kraju też nie zapomniałem.

Módlcie się do Mojej Najdroższej Krwi i do Niepokolanego Serca Mojej Matki! Modlący się powinni się zjednoczyć w grupach modlitewnych i wzajemnie się wspierać.

Ty różo ofiarna Niemcy, tak bardzo mylnymi naukami wstrząśnięta, tobie udzielę ci moją łaskę.

Tą łaską możesz  naprawić  skutki błędu, które wyrządziła twoja mylna nauka.

Z ciebie wyjdzie Niebiańskie Złoto poprzez moją Najdroższą Krew, którą przygotowała Moja Przenajświętsza, Niepokalana Matka Maria’’.

Prosiłam Pana: ,,O Panie, pokrop nas Twoją Krwią Najdroższą!’’ Jego Królewska Mość Jezus rozpoczął modlitwę do której mieliśmy się przyłączyć:

 ,,Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi  Świętemu, jako było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen’’.

Pan Jezus pokropił nas Swoją Najdroższą Krwią i rozpoczął modlitwę, do której mieliśmy się dołączyć:

,, O mój Jezu, przebacz  nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekelnego, zaprować wszystkie dusze do nieba i dopomuż  szczgólnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia’’.

Król Nieba powiedział:

,, obdarzę was Moim Uzdrawiającym Błogosławieństwem!’’

Teraz mieliśmy się modlić : ,, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie…’’

Podczas naszej modlitwy Pan Jezus w postaci dziecka krążył nad nami wraz z towarzyszącymi Mu aniołami, jednocześnie błogosławiąc nas obecnych. Poleciłam Panu Jezusowi także nieobecnych pielgrzymów, którzy nie mogli być obecni w tym dniu w Sievernich.

Król Nieba powiedział:

 ,,módlcie się, módlcie się, módlcie się! Ofiarujcie! Ja Jestem waszym Panem! To co powiedziałem nic nie traci na ważności! Obowiązuje was zawsze!  wczoraj, dzisiaj i jutro! Moje słowo jest wieczne! Jestem Słowem Ojca Mojego!’’

Odpowiedziałam:,,dziekuję Tobie, Panie Jezu. Mam jeszcze jedną szczególną sprawę’’

Jego Królewska Mość powiedziała:

,,w szczególności chciałbym pobłogosławic dzieci!’’

(Uwaga: w czasie tego objawienia była obecna trójka  lub czwórka dzieci w wieku od pół roku do 9 lat)

Błogosławiąc, Pan Jezus rozpoczał modlitwę, do której żeśmy sie dołączyli:

,,Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jako było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen’’

Następnie Pan Jezus powiedział:

,,módlcie się za nienarodzone dzieci! Ciężar grzechów, który obciąża wasz kraj jest ogromny. Módlcie się!’’.

Ponowam moją prośbę: ,,mam jeszcze jedną szczególną sprawę’’.

Pan Jezus odpowiedział:

,,zmiłowałem się nad nim i przygarnąłem go spowrotem do Mojego stada. Jestem jego Uzdrowicielem.’’

Następnie otrzymałam osobistą  informację. Powiedziałam:,,dziękuje Ci, Panie Jezu’’. ,,Masz na myśli tego rolnika?

I on ma coś wybudow. Powiem mu to. Dziękuję Ci, Panie Jezu.’’

(Uwaga:chodzi o wybudowanie kapliczki z Panem Jezusem jako dzieciątkiem.)

Pan Jezus powiedział:

,, Jestem nadal z wami. Adieu! (Do widzenia!)‘‘

Pożegnałam sie słowami: ,,Adieu!’’ ,, serdeczne dzieki, serdeczne dzieki!’’

Pulsujące światło rozchodziło się a następnie wracało. Cały czas pulsowało. Aniołowie weszli do swoich małych kul.

Jezus wszedł do dużej kuli. Światło słabło aż zupełnie znikneło.

Mówiłam: ,, Dziękuje Panie! Dziękuje Jezu! O mój Jezu ufam Tobie!

Orędzie to zostalo opublikowane bez zamiaru ingerencji na wyrok Kościoła Rzymsko-Katolickiego.