Die Botschaft vom 6. Januar 2020 wurde maschinell 
in Polnisch, Kroatisch und Koreanisch
übersetzt
und zwar mit  https://www.bing.com/translator?cc=de
Vielleicht findet sich jemand, der eine der Sprachen beherrscht
und den jeweiligen Text überprüft und korrigiert!

 

********************************************************************************************************************

Polnisch

Dzieciątka Jezus ukaże się 6 stycznia 2020

w Pradze w Sievernich

 

W Mszy Świętej podczas nawrócenia, na Czkawce kapłana po lewej, Dzieciątku Jezus w Pradze, ubrany w czerwony garb, Krzyż w środku i błękitny kawałek ziemi po prawej stronie. Nie byłem świadomy znaczenia. Jednak to powinno być wyjaśnione nieco później.

Po Mszy Świętej podczas adoracji, Dzieciątka Jezus w Pradze, z wielką koroną i białą szatą, mógł być widziany żywcem w eksponowane Święty host. Trwało to dłużej niż pięć minut i było postrzegane przez kilka osób.

 

Po Mszy Świętej, Dzieciątka Jezus w Pradze pojawił się nad własnością "Dom Jerozolimy" w następujący sposób:

Widziałem złotą piłkę, która była duża, a dwie mniejsze kulki pływające w powietrzu w prawo i lewo. Przybyli unuąc się nad własnością "Dom Jerozolimy". Kulki te towarzyszyły pulsacyjne światło. I piłki otwarte, najpierw duża piłka. Wspaniałe światło promieniował z tego.

Dzieciątka Jezus był w Pradze i wyszedł z pocisku, coś. I nosił piękną złotą koronę, białą szatę z brokatem kapłańskiej, brokatem ozdobionym kapłan, i miał z przodu krzyż wykonany ze złotego brokatu na szatę, na białej szaty i złoty płaszcz, piękny złoty płaszcz.

Dwie mniejsze kulki otworzył i dwóch aniołów wyszedł z piłek, piękne, ze złotymi blond włosy, włosy odciąć nieco ponad ramię. I obaj aniołowie nosili białą szatę, jakby z jednego kawałka. I nie widziałem żadnego szwu w nim albo. A aniołowie rozprzestrzeniają płaszcz na króla nieba.

Obaj aniołowie śpiewają jako rozprzestrzenianie płatii Jezusa: "alleluia, alleluia, alleluia!" "Spójrz, co łaskę! Syn króla przemawia do was! "— powiedział do nas aniołowie. Podziękowałem.

Dziecko Jezus trzymał w prawej ręce duże, Złote berł, ciemne kręcone włosy, niebieskie oczy i piękną twarz, że promieniował miłością i mądrością. I urodziła złotą księgę w lewej ręce.

Pobłogosławił nas:

"W imię Ojca i syna, i Ducha Świętego! "Bardzo bardzo."

 

Pan powiedział: "Pozdrawiam was, moje dzieci! Chcę żyć w waszych sercach. Przygotuj swoje serce dla mnie. Widzę pytania wielu w ich sercach. Ja jestem waszym Panem, synem Bożym. Jestem z wami i nie zostawiam Cię. Przenoszę Cię przez ten Ucisz, przez całą ciemność. Dzięki mojej drogocennej krwi wykupiłem Cię. "

 

Teraz zobaczyłem, jakby na mapie,-to był nasz kraj Niemcy. A Dzieciątka Jezus odszedł z Niemiec z aniołami — którzy razem trzymali płaszcz, szeroko rozprzestrzenił. I zobaczyłem, że granica była Ren. I poszedł trochę (własne notatki: dziecko Jezus poszedł nieco na mapie), coś we Francji iz powrotem. To był pewien obszar, że on (Jezus) ustąpił z aniołami.

 

Dzieciątka Jezus powiedział: "Spójrz, moje wielkie miłosierdzie, które mam do Nadrenii. I moje wielkie miłosierdzie mam wobec prześladowanych chrześcijan. Patrzę w serce chrześcijan w Chinach i widzę ich wielką potrzebę. Przychodzę do nich duchowo, mogą otrzymać mnie duchowo. Nie zostawiam ich w spokoju.

Módlcie się różaniec i weź duchową komunię. Komunia Święta ja sam. Oto wszyscy jesteście dziećmi mojego kochającego Ojca, mojego wiecznego ojca w niebie.

I gdzie są wielkie trudności, jestem sobą z moimi dziećmi. Wspólnota duchowa i Modlitwa różańcowa zbawią was.

I tak patrzę na świat. Patrzę na różne narody i wzywam was, abym przyszedł do mnie!

W Korei Północnej i Meksyku, może szczególnie kultywować grupy modlitewne. To jest moja misja dla was, narody.

 

Powiedziałem: "co to jest? Teraz on (Jezus) otworzył swój płaszcz jeszcze bardziej. I pod płaszczem Dzieciątka Jezus stał promienny i młody szuka Świętego Maksymiliana Kolbe.

Król nieba powiedział:

"To, moje drogie dziecko, jest moją misją w Polsce! Nie zapomniałem tego kraju albo. Módlcie się do mojej drogocennej krwi i do Niepokalanego Serca mojej matki! Modlitwy mogą zjednoczyć się i podtrzymywać w grupach modlitewnych.

Czerwony ofiarny Róża Niemcy, wstrząsnąć tak bardzo przez błąd, pokażę wam moją łaskę-Grace, tak, że można zrobić zmienia na to, co robisz z błędem. Od ciebie wyjdzie złoto nieba przez moją drogocenną krew, przygotowaną przez moją Najświętsza matkę Maryję, Niepokalaną ".

 

Zapytałam Pana: "o Panie, posypać nas swoją drogocenną krwią!" Jego majestat Jezus zgodził się i powinniśmy się modlić: "cześć ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak na początku, tak teraz i cały czas i na zawsze. "Bardzo bardzo."

Pan posypał nas swoją drogocenną krwią, dostrojony i powinniśmy się z nim modlić:

"O Mój Jezu, wybacz nam nasze grzechy, trzymaj nas od ognia piekła, prowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza tych, którzy najbardziej potrzebują waszego miłosierdzia".

Król nieba powiedział:

"Daję wam moje uzdrowienie błogosławieństwo!"

 

Teraz powinniśmy się modlić: "Ojcze nasze w niebie..." Kiedy modliliśmy się, Dzieciątka Jezus, wraz z aniołami, unosłała się wokół nas i błogosławiła wszystkich obecnych. Zalecałem również wiernych, którzy nie mogli przyjść do Dzieciątka Jezus.

Niebiański Król powiedział:

Módlcie się, módlcie się! Poświęcił! Jestem waszym Panem! To, co powiedziałem, dotyczy wczoraj, dziś i jutro! Moje słowo jest wieczne! Jestem słowem ojca! "

Powiedziałem: "Dziękuję Panu Jezusowi. Mam też bardzo szczególne obawy ".

 

Jego Królewska Mość powiedziała:

"Szczególnie chcę błogosławić dzieci!"

(Uwaga: w czasie objawienia były trzy lub cztery dzieci w wieku od pół roku do dziewięciu lat).

Pan zgodził się, i powinniśmy zgodzić się: "cześć ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak na początku, nawet teraz, i zawsze i na wieki. "Bardzo bardzo."

 A Pan powiedział:

"Módlcie się za nienarodzone dzieci! Ciężar na waszej Ziemi jest bardzo wielki. Módl się! "

 

Powtórzyłem: "ale nadal mam obawy".

Dzieciątka Jezus odpowiedział:

"Mam na niego miłosierdzie i doprowadziły go z powrotem do mojego stada. Jestem jego zbawieniem ".

Została wykonana wiadomość osobista. Powiedziałem: "Dziękuję, mój Panie Jezu". "Masz na myśli rolnika? A on ma budować coś. Mówię mu, że. Dziękuję Panu Jezusowi ".

(Moja Uwaga: to było o budowie kij obraz Dzieciątka Jezus).

 

Pan powiedział:

"Nadal jestem z Tobą połączony. Adieu!

 

Powiedziałem: "Adieu!" "Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję!"

Światło, pulsujące światło, rozpadło się i z powrotem. To pulsacji. A aniołowie pobili swoje małe kulki, a dziecko Jezus udał się do Wielkiej piłki. Światło stało się mniejsze, a wygląd zniknął światłem i sferami światła.

Powiedziałem: "Dziękuję, Panie! Dziękuję, Jezu! Och, Mój Jezu, ufam Tobie... "

 

Ta wiadomość jest ogłoszona bez przesądzania werdyktu Kościoła rzymskokatolickiego!

 

 

Dla "ty czerwony ofiarny Róża Niemcy..." Zobacz także wiadomość Siewernicher z 08.01.2001:

"Teraz trzy róże były widoczne na świecie. Żółta róża może być postrzegana w kraju Argentyny, biała róża nad Włochami i czerwona róża nad Niemcami. "

 

********************************************************************************************************************

 Kroatisch

 

Dijete Isus bit će objavljen Siječanj 6, 2020

u Pragu u gradu Sievernich

 

U svetoj misi tijekom obraćenja, na svećenikov pehar na lijevoj strani, dijete Isus u Pragu, odjeven u crvenu garbu, križ u sredini i nebesko-plavo komad zemlje s desne strane. Nisam bio svjestan značenja. Međutim, to bi trebalo razjasniti malo kasnije.

Nakon svete mise tijekom klanjanja, dijete Isus u Pragu, s velikim krunskim i bijelim ogrtačem, može se vidjeti živom u izloženom svetom domaćinu. Ovo je trajalo više od pet minuta i viđen je od strane nekoliko ljudi.

 

Nakon svete mise, dijete Isus u Pragu se pojavilo iznad imanja "dom Jeruzalema" kako slijedi:

Vidio sam zlatnu kuglu koja je bila velika, i dvije manje kugle koje plutaju u zraku desno i lijevo. Došli su lebdjeti nad imovinom "kuća Jeruzalema". Ova jaja su bila popraćena pulsirajućih svjetlom. I kugle su se otvorile, prvo velika lopta. Predivno svjetlo je zračeno iz ovoga.

Dijete Isus je bio u Pragu i izašao iz metka, nešto. I nosila je prekrasnu zlatnu krunu, bijelu haljinu sa svećeničnom brokatom, brokata ukrašenu svećenicu, i imala je na prednjoj strani križ od zlatnog brokata na ogrtaču, na bijeloj haljini, i zlatni plašt, prekrasan zlatni kaput.

Dvije male kugle su se otvorile i dva anđela su izašla iz lopti, lijepa, s zlatnom plavom kosom, ošišana upravo preko ramena. I oba anđela su nosila bijelu haljinu, kao da je iz jednog dijela. Ni ja nisam vidio nikakvu šav. A anđeli su širili plašt nebeskom kralju.

Oba su anđela pjevala kao Isusov plašt: "Alleluia, aleluia, aleluia!" "Pogledaj kakvu milost! Kraljev sin vam govori! "rekli su nam anđeli. Zahvalio sam se.

Dijete Isus drži u svojoj desnoj ruci veliki, zlatni žezlo, tamno kovrčavu kosu, plave oči i lijepo lice koje je zračio ljubav i mudrost. I rodila je zlatnu knjigu u lijevoj ruci.

Blagoslovilo nas je:

"U ime oca i sina i Duha Svetoga! Da, Amen.

 

Gospod je rekao: "Pozdravljam vas, djeco moja! Želim živjeti u vašim srcima. Pripremi srce za mene. Vidim pitanja mnogih u njihovim srcima. Ja sam vaš Gospod, sin Božji. Ja sam s tobom i ne ostavljam te. Nosim te kroz ovu nevolju, kroz svu tamu. Kroz moju dragocjenu krv sam te otkupio. «

 

Sada sam vidio, kao da je na karti, to je bila naša zemlja Njemačka. A dijete Isus odstupio je od Njemačke s anđelima – koji su zajedno držali plašt, širok širenje. I vidio sam da je granica Rajna. I to je pao malo (vlastita Napomena: beba Isus je pao malo na karti), nešto u Francuskoj i natrag. To je određeno područje koje je on (Isus) povukao s anđelima.

 

Dijete Isus je rekao: "Vidi, moja velika milost imam za Rhineland. I moja velika milost imam za progonene kršćane. Gledam u srce kršćana u Kini i vidim njihovu veliku potrebu. Doći ću im duhovno, oni me mogu duhovno primiti. Ne ostavljam ih same.

Molite krunicu i uzmite duhovnu zajedništvo. To sam ja. Gle, vi ste svi djeca mog voljenog oca, mog vječnog oca na nebu.

A gdje su velike teškoće, ja sam sama sa svojom djecom. Duhovna pričest i molitva krunice će vas spasiti.

I tako pogledam svijet. Gledam u različite nacije i pozivam vas da dođete do mene!

U Sjevernoj Koreji i Meksiku, posebno možete njegovati molitvene skupine. Ovo je moja misija za vas, vi narodi. "

 

Rekao sam: "što je ovo? Sada je on (Isus) otvorio svoj plašt još dalje. I pod ogrtačem djeteta Isusa stajao je blistav i mladi svetac Maximiliana Kolbe.

Nebeski kralj je rekao:

"To je, moje drago dijete, moja misija za Poljsku! Nisam zaboravio ni ovu zemlju. Molite se mojoj dragoj krvi i Bezgrešnom srcu moje majke! Molitve se mogu ujediniti i održavati u molitvenom skupinama.

Vi crvena žrtvena ruža Njemačka, toliko potresena greškom, pokazat ću vam svoju milost – milost, kako biste se mogli iskupiti za ono što činite pogreškom. Od vas će doći zlato nebesko kroz moju dragocjenu krv, pripremljenu od moje Najsvete majke Marije, Bezgrešne.

 

Pitao sam gospodina: "Oh Bože, pospite nas svojom dragocjenom krvlju!" Njegovo Veličanstvo Isus se složio i trebali bismo se moliti:» čast biti ocu i sinu i Duhu Svetom kao u početku, tako sada i cijelo vrijeme i zauvijek. Da, Amen.

Gospodin nas je posio svojom dragocjenom krvlju, podešen, i trebali bismo se moliti s njim:

"O moj Isuse, oprosti nam grijehe naše, drži nas dalje od vatre pakla, vodi sve duše na nebo, posebno one kojima je najviše potrebna tvoja milost."

Nebeski kralj je rekao:

"Dajem vam moj iscjeliteljske blagoslove!"

 

Sada se trebamo moliti:» Oče naš na nebu... « Dok smo se molili, dijete Isus, zajedno s anđelima, lebdjelo je oko nas i blagoslovilo sve prisutne. Također sam preporučio štovatelje koji nisu mogli doći do djeteta Isusa.

Nebeski kralj je rekao:

"Molite, molite, molite! Žrtvovao! Ja sam tvoj gospodar! Ono što sam rekao vrijedi jučer, danas i sutra! Moja riječ je vječna! Ja sam riječ oca! «

Rekao sam: "Hvala ti, Gospode Isuse. Također imam vrlo specifičnu zabrinutost. "

 

Njegovo Veliиanstvo je reklo:

"Posebno želim blagosloviti djecu!"

(Napomena: u vrijeme ukazanja bilo je tri ili četiri djece između pola godine i devet godina starosti.)

Gospodin se složio i trebali bismo se složiti:» čast biti ocu i sinu i Duhu Svetom kao u početku, čak i sada, i cijelo vrijeme i zauvijek. Da, Amen.

 I Gospod je rekao:

"Molite se za nerođenu djecu! Teret na vašoj zemlji je vrlo velik. Molite se! "

 

Ponovio sam, "ali još uvijek imam zabrinutost."

Dijete Isus je odgovorio:

"Smilovao sam mu se i doveo ga natrag u moje stado. Ja sam njegovo spasenje. "

Osobna poruka je napravljena. Rekao sam: "Hvala vam, moj Lorde Isuse." "Misliš na farmera? I trebao bi nešto izgraditi. Ja mu to kažem. Hvala ti, Gospode Isuse. "

(Moja bilješka: to je bilo o izgradnji slikovne štapiću djeteta Isusa).

 

Gospod je rekao:

"Još uvijek sam povezan s tobom. Zbogom!

 

Rekao sam, "Adieu!" "Hvala vam puno, hvala vam puno!"

Svjetlo, pulsiranje svjetla, raspada i natrag. Pulsirao je. A anđeli su ušli u svoja mala jaja, i dijete Isus je otišao u veliku loptu. Svjetlo je postalo manje i izgled je nestao sa svjetlom i sferama svjetlosti.

Rekao sam, "Hvala vam, gospodine! Hvala ti, Isuse! Oh moj Isuse, vjerujem u tebe... "

 

Ova poruka je objavljena bez izricanja presude rimske katoličke crkve!

 

Za "vi crveni žrtveni ruža Njemačka..." vidi i Sievernicher poruka od 08.01.2001:

"Sada su tri ruže bile vidljive na svijetu. Žuta ruža se može vidjeti u zemlji Argentine, bijeloj ruži nad Italijom i crvenom ružom iznad Njemačke. "

 

********************************************************************************************************************

 Koreanisch

 

아동 예수 2020 1 6일에 출시됩니다.

프라하에서 시베르니치

 

개종 하는 동안 거룩한 미사에서, 왼쪽에 있는 사제의 잔에, 아이 예수, 빨간 옷을 입고, 중간에 십자가와 오른쪽에 하늘 조각. 나는 의미를 알지 못했다. 그러나, 이것은 조금 나중에 명확히해야한다.

경배 동안 거룩한 미사 , 왕관과 흰색 가운을 가진 프라하의 어린이 예수 전시 거룩한 호스트에서 살아 있는 것을 있었습니다. 이것은 5 이상 지속되었고 여러 사람들이 보았습니다.

 

거룩한 미사 , 프라하의 어린이 예수 다음과 같이 속성 "예루살렘의 "위에 나타났다 :

나는 커다란 황금 공을 보았고, 개의 작은 공이 공중에 있는 것을 보았다. 그들은 "예루살렘의 " 재산 위에 떠서왔다. 공은 맥동하는 빛을 동반했다. 그리고 공이 열렸고, 먼저 공이 열렸습니다. 이것에서 놀라운 빛이 발산되었습니다.

예수 아이는 프라하에 있었고 총알에서 나왔습니다. 그리고 그것은 아름다운 황금 왕관, 사제 브로케이드와 흰색 가운을 입고, 사제 장식 브로케이드, 그리고 앞면에 가운에 황금 브로케이드로 만든 십자가를했다, 흰색 가운에, 황금 망토, 아름다운 황금 코트.

개의 작은 공이 열리고 천사가 공에서 나왔고, 황금 금발 머리를 하고, 머리카락이 어깨 너머로 잘려나갔다. 그리고 천사는 마치 조각에서처럼 옷을 입었다. 나는 안에 어떤 솔기도 보이지 않았다. 그리고 천사들은 망토를 하늘의 왕에게 퍼뜨리라.

천사는 예수 맨틀이 퍼지면서 "알렐루아, 알렐루이아, 알렐루이아!" "어떤 은혜를 ! 왕의 아들이 너희에게 말하노라!" 천사들이 우리에게 말했다. 나는 감사했다.

예수 아이는 오른손에 크고 황금빛 , 어두운 곱슬머리, 파란 , 사랑과 지혜를 발산하는 아름다운 얼굴을 들고 있었다. 그리고 그것은 그의 왼손에 황금 책을 낳았다.

그것은 우리에게 축복이 되었습니다.

"아버지와 아들과 성령의 이름으로! 아멘."

 

주님은 말했다, "나는 당신을 맞이, 아이들! 나는 당신의 마음에 살고 싶어요. 나를 위해 당신의 마음을 준비. 저는 그들의 마음에 많은 사람들의 질문을 봅을 봅이 있습니다. 나는 너희 주이시며 하나님의 아들이시다. 나는 너와 함께 있고 너를 떠나지 않는다. 나는 환난을 통해서, 모든 어둠을 통해서 너희를 데리고 다닌다. 나의 소중한 피를 통해 나는 너희를 구속하리라."

 

이제 지도에 있는 것처럼, 이것은 우리 나라 독일인 것을 보았습니다. 그리고 아이 예수 함께 맨틀을 개최 천사와 함께 독일에서 물러났다, 넓은 확산. 그리고 국경이 라인 강이라는 것을 알았습니다. 그리고 그것은 조금 내려 갔다 (자신의 참고 : 아기 예수지도에 조금 내려 갔다), 프랑스에서 다시 뭔가. 이것은 그분(예수) 천사들과 함께 물러난 특정 지역이었다.

 

예수 아이는 말했다, ", 자비는 라인란트에있다. 그리고 나의 자비는 박해 그리스도인에게있다. 저는 중국의 그리스도인들의 마음을 들여다보며 그들의 필요를 봅니다. 나는 영적으로 그들에게 것이다, 그들은 영적으로 나를받을 있습니다. 나는 그들을 혼자 두지 않는다.

묵주를 기도하고 영적인 친교를 하십시오. 거룩한 친교 S 자신. 보라, 너희는 모두 나의 사랑이 많으신 아버지, 하늘에 계신 나의 영원하신 아버지의 자녀이니라.

그리고 어려움이 있는 곳에서, 나는 자녀들과 함께 하고 있다. 영적 친교와 묵주기도는 당신을 구원할 것입니다.

그래서 저는 세상을 봅니다. 나는 다른 나라들을 바라보며 너희를 내게로 오라고 부른다!

북한과 멕시코에서는 특히 기도 그룹을 육성할 있다. 이것이 여러분, 여러분들에게 저의 사명입니다."

 

나는 말했다, "이게 뭐야? 이제 그분(예수) 그의 맨틀을 더욱 열었습니다. 그리고 아이의 망토 아래 예수 빛나는 젊은 찾고 세인트 막시밀리안 콜베 있었다.

하늘의 왕그녀는 말했다 :

"사랑하는 아이, 폴란드에 대한 저의 사명입니다! 나도이 나라를 잊지 않았다. 나의 소중한 피와 어머니의 성모님의 마음에 기도하십시오! 기도는 기도 그룹에서 단합하고 지지할 있습니다.

당신은 붉은 희생 장미 독일, 오류에 의해 너무 많이 흔들, 나는 당신에게 은혜를 보여 - 은혜, 그래서 당신은 당신이 오류의 확인을 있습니다. 소중한 피를 통해 하늘의 금을 내리리리라, 나의 가장 거룩하신 어머니 마리아, 성모 마리아가 준비하느라."

 

저는 주님께 " 주님, 당신의 소중한 피를 뿌려주시소서!" 하고 물었습니다. 그분의 위엄예수 동의하고 우리는기도해야한다: "아버지와 아들과 성령에 대한 명예는 지금과 모든 시간과 영원히 처음에와 같이. 아멘."

주님은 우리에게 그분의 귀중한 피를 뿌리으시고, 조율하셨으며, 우리는 그분과 함께 기도해야 합니다.

" 나의 예수, 우리의 죄를 용서하시고, 우리를 지옥의 불로부터 막고, 모든 영혼을 하늘로 인도하소서, 특히 당신의 자비를 가장 필요로 하는 자들."

하늘의 왕그녀는 말했다 :

"나는 당신에게 나의 치유의 축복을 준다!"

 

이제 우리는 "하늘에 계신 아버지 우리" 기도해야 합니다. 우리가 기도할 , 아이는 천사들과 함께 예수 우리 주위를 맴돌며 자리에 있는 모든 사람들을 축복했습니다. 나는 또한 아이 예수 수없는 숭배자 추천.

하늘 왕은 말했다 :

"기도하고, 기도하고, 기도하라! 희생! 나는 당신의 주님입니다! 내가 말한 것은 어제, 오늘, 내일 적용됩니다! 말씀은 영원합니다! 나는 아버지의 말씀이다!"

"감사합니다, 주님 예수. 나는 또한 매우 구체적인 관심사를 가지고 있다."

 

그의 위엄 그녀는 말했다 :

"저는 특히 아이들을 축복하고 싶습니다!"

(참고: 유령이 되었을 반년에서 9 사이에 서너 명의 자녀가 있었다.)

주님은 동의하시고, 우리는 동의해야 합니다: "아버지께, 그리고 아들과 성령께, 그리고 지금, 그리고 모든 시간, 그리고 영원토록 존경하십니다. 아멘."

 그리고 주님은 말했다,

"태어나지 않은 아이들을 위해 기도하라! 여러분의 땅에 대한 짐은 매우 큽합니다. 기도하라!"

 

"하지만 여전히 걱정이 있습니다."

아이는 예수 대답 :

"나는 그에게 자비를 가지고 그를 다시 무리로 이끌었다. 나는 그의 구원이다."

개인적인 메시지가 만들어졌습니다. 저는 "주님께 예수 감사합니다." 하고 말했습니다. "농부를 말하죠? 그리고 그는 뭔가를 구축해야한다. 나는 그에게 말한다. 감사합니다, 주님 예수."

( 노트 : 이것은 아이 예수 그림 막대기의 건설에 관한 것이었습니다.

 

주님은 이렇게 말씀하셨습니다.

"나는 아직도 너와 연결되어 있다. 떠나!

 

나는 말했다, "아디우!" "대단히 감사합니다, 대단히 감사합니다!"

맥동하는 빛은 다시 무너져 내렸다. 그것은 맥동했다. 그리고 천사들은 그들의 작은 공에 들어갔고, 예수 아이는 공에 들어갔다. 빛은 작아졌고 빛과 빛의 구체와 함께 모양이 사라졌다.

"고마워요, 선생님! 감사합니다, 예수! , 예수, 너를 믿는다..."

 

메시지는 로마 가톨릭 교회의 판결을 편견없이 발표된다!

 

"당신은 붉은 희생 장미 독일..." 또한 08.01.2001 시베르니셔 메시지를 참조하십시오 :

"이제 장미가 세계에 보였습니다. 아르헨티나에서는 노란 장미가 보였고, 이탈리아에는 하얀 장미가, 독일에는 붉은 장미가 보였다."