Slovenčina

 

 

Dieťa Ježiš sa zjavuje na sviatok Predrahej Krvi,
dňa
1. júla 2020

 

Zjavenie Dieťaťa Ježiša 25. júna 2020

 

Zjavenie milostiplného Dieťaťa Ježisa 8. júna 2020,
približne o 15:45 do 16:12 hod

 

Ruženec k Duchu Svätému Turíčny pondelok, 1. júna 2020

 

Zjavenie milostiplného Pražského Jezuliatka na Nanebovstúpenie Pánadňa dňa 21. mája 2020

 

Zjavenie milostiphlného Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu
dňa
4. mája 2020

 

Výzva milostiplného Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu zo
dňa
24. apríla 2020

 

Zjavenie Nebeského Kráľa-Dieťaťa na nedeľu Božieho Milosrdenstva,
dňa
19.
apríla 2020 o 16:20

 

Zjavenie milostiplného Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu, dňa 6. apríla 2020, zavčasu ráno, predtým, ako sa konal rodinný pochod modlitby a pokánia do Sievernichu

 

Zjavenie Pražského Jezuliatka zo Sievernichu dňa 25. marca 2020 približne od 16:50 do 17:15 h. počas modlitby ruženca

 

Veľké posolstvo Pražského Jezuliatka zo Sivernichu  
dňa
21.
marca 2020 v pre celé ľudstvo

 

Ježiš Dieťa sa zjavuje 2. marca 2020 v podobe Pražského Jezuliatka

 

Modlitba pred duchovným svätým prijímaním
(Prijatá od eucharistického anjela
1. marca 2020)

 

Dieťa Ježiš sa zjavuje v podobe Pražského  Jezuliatka
3. februára 2020 v Sievernichu

 

Dieťa Ježiš sa zjavuje v Sievernichu dňa 6. januára 2020 v podobe Pražského Jezuliatka

 

Zjavenie Dieťaťa Ježiša vo vystavenej svätej hostii v podobe Pražského Jezuliatka dňa 02.12.2019 vo farskom kostole v Sievernichu, počas poklony (Sviatosti Oltárnej)

 

Zjavenie Dieťata Ježiša v podobe Pražského Jezuliatka počas poklony vo vystavenej sv. hostii v kostole v Sievernichu, dňa 04.11.2019, asi o 19:10 hod.

 

Zjavenie Dieťaťa Ježiša v podobe Pražského Jezuliatka
dňa
07.októbra 2019 v Sievernichu