Slovenčina

 

 

Pondelok, 15.02.2021 a Popolcová streda, 17.02.2021

 

Streda, 3.02.2021, sviatok sv. Blažeja

 

Zjavenie milostivého Dieťaťa Ježiša 2. feburára 2021 na sviatok Obetovania Pána – Hromnice

 

Nedeľa, 17. januára 2021

 

Zjavenie milostivého Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu  dňa
 
6. januára 2021, asi od 16 - 17 hod.

 

Posolstvá zo dňa 9., 11., 27. a 28. decembra 2020

 

Zjavenie milostivého Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu na sviatok sv. Ondreja dňa 30. novembra 2020

 

Zjavenie milostivého Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu dňa 25. novembra 2020,  približne od 19:12 do 20:00 hod

 

Zjavenie milostivého Dieťaťa Ježiša počas modlitbovej stráže v sobotu, 7. novembra 2020

 

Ježiš sa zjavuje ako Milosrdný Spasiteľ na sviatok všetkých svätých, 2. novembra 2020

 

Zjavenie milostivého Dieťaťa Ježiša 22. októbra 2020

 

Zjavenie milostivého Dieťaťa Ježiša dňa 5. októbra 2020 v Sievernichu asi o 17:05 hod., následne asi o 17:35 hod. slnečný zázrak

 

27. septembra 2020 Dieťa Ježiš venuje deťom pieseň a 28.septembra 2020 ju sám predspevuje

 

Dňa 25. septembra 2020 sa zjavuje svätý Robert Bellarmin a hovorí

 

Páter Pio sa zjavuje a prehovára dňa 24. septembra 2020

 

Zjavenie milostivého Dieťaťa Ježiša nad gaštanom vo farskej záhrade dňa 7. septembra 2020

 

V naších dňoch – čas Božej milosti prostredníctvom „il Padre“

 

Dieťa Ježiš sa zjavuje 18. augusta 2020

 

Dieťa Ježiš sa zjavuje v nedeľu, 16. augusta 2020 o 5. hodine ráno

 

Milostivé Dieťa Ježiš sa zjavuje 7. augusta 2020 nad pozemkom „Domu Jeruzalem“

 

Milostivé Dieťa Ježiš sa zjavuje 3. augusta 2020 nad pozemkom „Domu Jeruzalem“

 

Ruženeck Neveste Ducha Svätého

 

Zjavenie jedného z dvoch anjelov, ktorí sprevádzajú Dieťa Ježiša
18. júla 2020

 

Ježiš sa zjavuje ako Muž bolesti, ako obetný baránok,
7. júla 2020

 

Dieťa Ježiš sa zjavuje na sviatok Predrahej Krvi,
dňa
1. júla 2020

 

Zjavenie Dieťaťa Ježiša 25. júna 2020

 

Zjavenie milostiplného Dieťaťa Ježisa 8. júna 2020,
približne o 15:45 do 16:12 hod

 

Ruženec k Duchu Svätému Turíčny pondelok, 1. júna 2020

 

Zjavenie milostiplného Pražského Jezuliatka na Nanebovstúpenie Pánadňa dňa 21. mája 2020

 

Zjavenie milostiphlného Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu
dňa
4. mája 2020

 

Výzva milostiplného Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu zo
dňa
24. apríla 2020

 

Zjavenie Nebeského Kráľa-Dieťaťa na nedeľu Božieho Milosrdenstva,
dňa
19.
apríla 2020 o 16:20

 

Zjavenie milostiplného Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu, dňa 6. apríla 2020, zavčasu ráno, predtým, ako sa konal rodinný pochod modlitby a pokánia do Sievernichu

 

Zjavenie Pražského Jezuliatka zo Sievernichu dňa 25. marca 2020 približne od 16:50 do 17:15 h. počas modlitby ruženca

 

Veľké posolstvo Pražského Jezuliatka zo Sivernichu  
dňa
21.
marca 2020 v pre celé ľudstvo

 

Ježiš Dieťa sa zjavuje 2. marca 2020 v podobe Pražského Jezuliatka

 

Modlitba pred duchovným svätým prijímaním
(Prijatá od eucharistického anjela
1. marca 2020)

 

Dieťa Ježiš sa zjavuje v podobe Pražského  Jezuliatka
3. februára 2020 v Sievernichu

 

Dieťa Ježiš sa zjavuje v Sievernichu dňa 6. januára 2020 v podobe Pražského Jezuliatka

 

Zjavenie Dieťaťa Ježiša vo vystavenej svätej hostii v podobe Pražského Jezuliatka dňa 02.12.2019 vo farskom kostole v Sievernichu, počas poklony (Sviatosti Oltárnej)

 

Zjavenie Dieťata Ježiša v podobe Pražského Jezuliatka počas poklony vo vystavenej sv. hostii v kostole v Sievernichu, dňa 04.11.2019, asi o 19:10 hod.

 

Zjavenie Dieťaťa Ježiša v podobe Pražského Jezuliatka
dňa
07.októbra 2019 v Sievernichu