Slovenčina

 

Zjavenie milostivého Pražského Jezuliatka dňa
21. mája 2020 na Nanebovstúpenie Pána

 

Zjavenie milostivého Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu
dňa
4. mája 2020

 

Výzva milostiplného Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu zo
dňa
24. apríla 2020

 

Zjavenie Nebeského Kráľa-Dieťaťa na nedeľu Božieho Milosrdenstva,
dňa
19.
apríla 2020 o 16:20

 

Zjavenie milostiplného Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu, dňa 6. apríla 2020, zavčasu ráno, predtým, ako sa konal rodinný pochod modlitby a pokánia do Sievernichu

 

Zjavenie Pražského Jezuliatka zo Sievernichudňa
25.
marca 2020 od ca. 16:50 do 17:15

 

Veľké posolstvo Pražského Jezuliatka zo Sivernichu  
dňa
21.
marca 2020 v pre celé ľudstvo

 

Ježiš Dieťa sa zjavuje 2. marca 2020 v podobe Pražského Jezuliatka

 

Dieťa Ježiš sa zjavuje v podobe Pražského  Jezuliatka
3. februára 2020 v Sievernichu

 

Dieťa Ježiš sa zjavuje v Sievernichu dňa 6. januára 2020 v podobe Pražského Jezuliatka

 

Zjavenie Dieťaťa Ježiša vo vystavenej svätej hostii v podobe Pražského Jezuliatka dňa 02.12.2019 vo farskom kostole v Sievernichu, počas poklony (Sviatosti Oltárnej)

 

Zjavenie Dieťaťa Ježiša v podobe Pražského Jezuliatka
dňa
07. octóber 2019 v Sievernichu